Tuna & Anchovy 12:- Tillgänglig
Tuna & Chicken 12:- Tillgänglig
Tuna & Sardine 12:- Tillgänglig
Tuna & Mussel 12:- Tillgänglig
Tuna & Shrimp 12:- Tillgänglig
Tuna & Vegetables 12:- Tillgänglig