HÄST


AVEL, SPORT & UTBILDNING

Sju mil norr om Stockholm och drygt två mil söder om Norrtälje ligger gården där vi bedriver hästavel och utbildning sedan 2006.  

Målningar från Lascaux och Chauvetgrottorna, daterade för ungefär 35 000 år sedan, visar hur hästar har framställts med stor känsla och skicklighet. Människan och hästen har följt varandra i tusentals år, vår första kontakt var inte som kamrat i fred och krig utan som jaktbyte. Material från ridning liksom hästavel och hästhållning är svårt att studera eftersom aktiviteterna lämnar få arkeologiska spår men vissa arkeologiska fynd pekar mot att man redan för 6000 år sedan, alltså i domesticeringens början, betslade hästar. Betsling kan i sig mycket väl vara ett belägg för ridkonstens existens, eftersom det är just vid ridning bettet har sin fördel. Det är oklart om det var män eller kvinnor, en eller flera personer som kom på att man kunde övervinna hästens natur att kasta av levande varelser från ryggen, men vi blev då ett hästburet folk och har sedan dess inte klivit av. Historien är alltid intressant, den ger oss perspektiv.

Som uppfödare behöver man ibland tänka lite bakåt för att komma framåt, det ger oss en del att tänka på. Att matcha och mixa och skapa hållbara samt attraktiva hästar, som passar marknaden kräver en röd tråd som skapas genom timmar av avväganden, det är det som gör det så speciellt och inspirerande.

Som instruktör väljer jag att lägga focus på ryttaren, dennes kroppsmedvetenhet och förmågan att använda kroppen liksidigt och i balans. Att befinna sig i obalans som ryttare betyder att hästen måste kompensera, vilket gör att det kan vara svårt att uppleva sin obalans, trots allt finns den där och skapar inskränkta rörelser och slitage. När du som ryttare kan renodla dina rörelser blir hästen ofta mer framåt och snabbare i sina reaktioner på dina kommandon. 

Centrerad ridinstruktör sedan 2004 nivå II

Vi bedriver en exklusiv uppfödning av högklassiga svenska varmblodiga hästar, SWB. Vårt mål är att skapa
eleganta, högresta, uttrycksfulla hästar i harmoni, med elastiska, vägvinnande gångarter, hög ridbarhet, bra
psyke, god hållbarhet samt är konkurrenskraftiga inom dressyr både i Sverige och internationellt.